Cum dobândești responsabilitate și etică în afaceri

Cum dobândești responsabilitate și etică în afaceri

În esență, afirmarea pieții ca mecanism al valorizării sociale este condiționată de fenomene specific economice, iar funcționarea optimă a regulilor pieții este, la rândul său, determinată de calitatea mediului sociologic, de cultură și valorile morale propuse și exprimate. Cultura și ethosul unei comunități definesc, în zona de maximă obiectivitate a economicului, limitele și permisibilitățile, acceptabilul și inacceptabilul, dezirabilul și indezirabilul. De aceea calitatea și funcționalitatea normelor și valorilor care reglează mediile comunitare sunt suporturile producerii și reproducerii unui anumit model de conduită și comportament în afaceri: „sănătatea morală și calitatea valorilor etice ale unei comunități condiționează calitatea eticii afacerii.

Definiția eticii în afaceri

Termenul de etică provine din grecescul ethos, care înseamnă caracter sau obişnuinţă, datină. Etica în afaceri definește un sistem de principii, valori, norme și coduri de percepție și conduită, în baza unei filosofii a firmei, care se impun ca imperative morale inducând obligativitatea exprimării lor. În buna măsură codurile cognitive și de comportament își integrează valorile morale ca atare, deși, acestea devin funcționale și credibile numai în măsura în care sunt asociate obiectivelor afacerii. 

P. V. Lewis consideră etica în afaceri drept „acel set de principii sau argumente care ar trebui să guverneze conduita în afaceri, la nivel individual sau colectiv”. După Lewis, etica în afaceri îşi delimitează problematica la nivelul normelor de comportament moral care indică agenţilor economici ce trebuie și ce nu trebuie să facă în activitatea lor specifică. Iar Laura Nash concretizează că etica în afaceri este studiul situațiilor, și al deciziilor care au loc în sfera afacerilor, prin prisma a ceea ce este moralmente bun sau rău.

Explicit, etica în afaceri sintetizează sistemul de valori, principii şi norme ce s-au statornicit de-a lungul timpului în raporturile dintre agenţii economici. Alături de principiile și normele de drept, etica economică asigură buna desfăşurare a activităţilor şi reuşita în afaceri. Prin etică, se stabilește un standard pentru o organizație de a-și impune un anumit tip de comportament. Acest lucru ajută să facă diferența între partea greșită și cea corectă a afacerilor.

Responsabilitate și etică în afaceri

Specificul și particularitățile exprimării valorilor morale în afaceri derivă tocmai din asumarea, ca principiu și practică, a responsabilității față de succesul firmei. Într-o afacere care eșuează nu poate fi vorba de responsabilitate, exceptând situații limită, cu totul independente de patronat și management. Refuzul responsabilității elimină orice referențialitate la principiile și valorile morale. 

Firește, într-o societate sunt create structuri și instituții, norme și reguli, în special de natură juridică, solicitate să promoveze acele valori existențiale care sunt compatibile cu așteptările oamenilor. Economia de piață este însă o concurență deschisă. Finalitatea competiției este profitul. Regulile de conduită sunt, la limită, condiționate de calcul.

Filosofia afacerii trebuie să compatibilizeze morala cu finalitatea specifică. Sintagma lui Niccolo Machiavelli „scopul scuză mijloacele” este specifică afacerilor, în măsura în care nu depășeste limitele unui model normativ propus de societate. În realitate, orice business este supus unor norme / reguli ce definesc „jocul”. Respectarea „regulilor jocului”, atunci când acestea sunt raționale și stimulative este suficientă pentru a defini responsabilitatea în coordonatele „eticii afacerii”.

Responsabilitatea, ca nucleu dur pentru etica în afaceri prezintă o triplă deschidere / raportare: spre sine, spre subalterni, spre societate / comunitate. Din această perspectivă, determinarea sociologică a responsabilității este un factor fundamental al eticii afacerii. 

Conceptul de responsabilitate socială trebuie văzut ca un concept cheie pentru etica în afaceri și este o noţiune morală care coagulează atât ideea unor virtuţi particulare implicate în această sferă a vieţii (onestitatea, reciprocitatea, interesul mutual, utilitatea) cât și ideea că există capacităţi şi disponibilităţi sociale și morale pe care le are corporaţia însăşi. Managerii trebuie să respecte şi să impună respectarea normelor etice recunoscute şi adoptate de firmă, indiferent dacă acestea se întemeiază pe un cod scris sau sunt numai cutume, „legi nescrise”.

Câteva exemple concrete de responsabilităţi sociale pe care companiile și le asumă tot mai des sunt:

  • îmbunătăţirea condițiilor de viaţă şi de muncă pentru angajaţi (referitoare la sănătate; educaţie; recrutare şi condiții de muncă; pregătire profesională; pensionare; şanse egale și nediscriminatorii de angajare, promovare și concediere);
  • implicarea în activităţi legate de protejarea mediului înconjurător;
  • protecţia consumatorilor;
  • sponsorizări pentru educaţie, arte şi sporturi;
  • acte filantropice.

Necesitatea codului etic în business

Dr. Jill Young (South University’s College of Business) este de părere că cei care au integritate sunt ghidați de un set de principii de bază care le influențează deciziile și comportamentele: „Dacă acționezi cu integritate, comportamentul etic este doar o progresie naturală”. Mai nou etica în afaceri a devenit un cuvânt cheie în lumea corporațiilor, cu impact important asupra vieții fiecăruia dintre noi dar și asupra afacerilor în care suntem implicați.

Ca urmare a globalizării și diversificării comunicării în organizații, companiile se concentrează pe aspectele ce țin de etică, pentru că de la lipsa eticii în afaceri pleacă de cele mai multe ori majoritatea problemelor pe care le întâlnim, de la neîncasarea facturilor, concurența neloială, până la pierderea clienților sau a angajaților. Principiile pe baza căruia ne construim afacerea sunt importante în definirea noastră ca parteneri valoroși. Toată lumea, de la partea de jos până la cea de sus a organigramei, trebuie să aibă grijă să îndeplinească anumite responsabilități. Integritatea este considerată cel mai important concept etic, deoarece acoperă un domeniu atât de vast. 

Etica în afaceri dezvoltată într-o companie se bazează pe crearea unei culturi organizaționale. Ea depinde de influența locului, a vremurilor și a oamenilor. Orice companie ar trebui să aibă un echilibru între nevoile părților interesate și dorința organizației de a obține profit. În foarte multe situații, companiile ajung să facă compromisuri. Pentru a combate astfel de scenarii, regulile și principiile eticii în afaceri sunt importante pentru a se asigura că o companie câștigă bani fără a afecta persoanele sau societatea în ansamblu. 

Codul de conduită este un termen folosit pe scară largă în afaceri în zilele noastre. Este un set de reguli care sunt considerate obligatorii de către persoanele care lucrează într-o organizație.

O definiție sintetică asupra codului etic, general acceptată, ar suna astfel: codul etic este un document scris ce enunţă și enumeră valorile, normele și tipurile de conduite pe care întreprinderea, firma sau compania doreşte să le vadă aplicate atât în interior, cât şi-n exterior. Stabilirea unui 'decalog managerial' inspirat de o filosofie a firmei ce reface unitatea dintre morală și business pare a fi un demers oportun.

Transparență și corectitudine

Comunicarea joacă un rol activ în toate fațetele unei afaceri, atât extern, cât și intern. Transparența este un principiu de afaceri responsabile, prin care o companie arată deschidere către toate părțile sale interesate. Este important atât modul în care o companie comunică, cât și tipul de informații comunicate. 

Începând cu anul 2018, la nivelul Uniunii Europene, pentru companiile listate care au mai mult de 500 de angajați există obligația raportării, pe lângă informațiile financiare, și a celor non-financiare. Acest lucru a contribuit la creșterea nivelului de transparență prin furnizarea unor informații care permit înțelegerea impactului pe care o companie îl are asupra mediului, societății și economiei.

Un alt aspect esențial pentru un business se referă la modul în care comunicarea internă contribuie la managementul personalului și, totodată, la întărirea echipei. Un flux continuu de informații de la conducere către angajați și invers poate îmbunătăți productivitatea și în consecință eficiența companiei. Studiile au arătat că angajatii care sunt informați constant despre valorile companiei, planurile acesteia sau schimbările care au loc, se simt mult mai implicați și mai motivați. Deschiderea către comunicare este un privilegiu pentru companiile responsabile, oamenii fiind interesați de evoluția lor non-financiară, iar pașii pe care îi întreprind în această direcție pot fi un alt element care îi va ajuta în poziționarea lor în fața clientului final.

Beneficiile responsabilității și eticii în afaceri

Etica în afaceri înseamnă respectarea riguroasă, benevolă, a unor principii precum: încrederea și sinceritatea între partenerii de afaceri; corectitudinea în negocieri şi în îndeplinirea obligaţiilor contractuale; respectarea întocmai a tuturor angajamentelor asumate; reciprocitatea avantajelor oferite și a riscurilor. Dacă îți conduci afacerea urmând principii etice doar din teamă sau pentru ca așa crezi că vei deveni mai profitabil, este clar că nu ești pe drumul cel bun. 

O afacere care se ghidează după principii morale sănătoase este o afacere prosperă. Din punct de vedere al afacerilor, o abordare etică poate oferi beneficii semnificative, precum: atragerea de noi clienți care împărtășesc aceleași valori, atragerea partenerilor de afaceri sau a investitorilor și, nu în ultimul rând, atragerea și menținerea unor angajati dedicați și loiali. Corporațiile stabilesc etica afacerilor pentru a promova integritatea angajaților lor și pentru a câștiga încredere din partea părților interesate cheie, cum ar fi investitorii și clienții. Etica în afaceri are principii care corespund unei bune practici în relațiile comerciale interne și internaționale, bazate pe corectitudine, loialitate, profesionalism și demnitate.

Categorii

Suport clienti Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

0371-133.753 office@debonaire.ro
close

Comparare

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

close

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!